Privacy Policy

Versie: 14-01-2020

Welke gegevens bewaren wij?

Voor- en achternaam: Zodat we jou persoonlijk kunnen aanspreken en jouw bestellingen op naam kunnen zetten.
Adres en woonplaats: Onze bezorgers bezorgen je bestellingen graag op de juiste plek.
Telefoonnummer: We bereiken je graag snel en persoonlijk wanneer we vragen hebben over je bestelling.
E-mailadres: Buiten dat we graag met je bellen is e-mail een belangrijk communicatiemiddel. We gebruiken je e-mailadres voor communicatie rondom bestellingen, facturatie en contact met de klantenservice. Als je hebt aangegeven dat je dat wilt, houden we je ook per e-mail op de hoogte van acties en nieuws.

Waar gebruiken we jouw gegevens voor?

Klantenservice: Voor al jouw vragen kun je ons bellen, e-mailen, chatten of bereiken via social media. Om jou zo goed mogelijk te woord te staan, maken wij notities van onze gesprekken. Zo hoef je jouw verhaal niet twee keer te vertellen. Verder analyseren wij alle gesprekken om te leren hoe we jou beter kunnen helpen.

Commerciële mailingen: Je ontvangt van ons acties en nieuwtjes wanneer jij hebt aangegeven dat je dit wilt. Wil je dit niet meer? Meld je eenvoudig af via de link onderaan de mailing.

Verbetering: We bewaren ingediende klachten samen met de afhandeling, zodat we van onze fouten kunnen leren. We meten waar je vastloopt of iets niet snel genoeg kunt vinden. Met die informatie voeren we aanpassingen door, zodat we steeds meer bij elkaar passen.

Fraudepreventie: Om fraude te voorkomen is het soms noodzakelijk om klantgegevens te controleren, zoals bijvoorbeeld een bezorgadres.

Zakelijke klanten en partnerprogramma: Gegevens van bedrijven en contactpersonen slaan wij ook op. Wij gaan hier net zo zorgvuldig mee om als met de persoonsgegevens van particulieren.

Bewaren en beveiligen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig. Dit houdt in dat we je gegevens in ieder geval bewaren om de overeenkomst uit te voeren. Hierna bewaren we de gegevens nog een periode voor het geval je weer een bestelling bij ons plaatst. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Daarom hebben we zoveel mogelijk passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Bijvoorbeeld encryptie door een SSL-layer.

Delen van persoonsgegevens

We doen er alles aan om jouw persoonsgegevens niet te delen met derde partijen, maar soms ontkomen wij daar niet aan. Zo moeten we jouw gegevens doorgeven aan onze leveranciers, om jouw bestelling mogelijk te kunnen maken. Woon je niet in de Economische Europese Ruimte (EER), maar plaats je wel een bestelling? Dan kan het zijn dat we je gegevens door moeten geven aan een leverancier buiten de EER. Hierdoor worden je persoonsgegevens buiten de EER verwerkt. Wij zorgen er met overeenkomsten voor dat deze leveranciers een verwerkingsniveau borgen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de juiste beveiligingsmaatregelen hebben getroffen.

Verzoek met betrekking tot je persoonsgegevens

Als klant van Flaton.cc heb je het recht om te vragen of wij jouw persoonsgegevens verwerken, om ze te laten wijzigen als ze niet kloppen of te laten verwijderen. Wil je een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens indienen? Stuur een e-mail met een kopie van je identiteitsbewijs naar tony@flaton.cc. We zullen zo snel mogelijk op je verzoek reageren, maar in ieder geval binnen 1 week.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Wijzigingen zullen doorgevoerd worden op deze pagina. De laatste wijziging is doorgevoerd op: 28 mei 2018.

Cookies

Flaton.cc plaatst cookies wanneer je gebruik maakt van onze website of app. Cookies zijn kleine bestanden die op je apparaat worden geplaatst. Cookies komen voor in drie verschillende smaken; functionele cookies, analytische cookies en marketing-cookies. Omdat we geen cookies voor marketing gebruiken hoef je geen toestemming te geven voor onze cookies.

Verwijderen van cookies

Het is altijd mogelijk om je toestemming in te trekken of bepaalde cookies te verwijderen. Dit kan via de instellingen van je browser. Alleen jij kunt deze cookies verwijderen, omdat deze op jouw apparaat zijn opgeslagen.


Ontwerpstudio Flaton respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geëmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook "De website": Ontwerpstudio Flaton, www.flaton.cc
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: "De beheerder"): Ontwerpstudio Flaton, kvk-nummer: 56264240

Artikel 2 - Toegang tot de website

 • De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website

 • Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website

 • Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 • De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is.De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
 • De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 • Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

 • Uw gegevens worden verzameld door Ontwerpstudio Flaton. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geëdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geëdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 • De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via tony@flaton.cc.
 • Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

 • In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 • Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

 • U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: tony@flaton.cc.
 • Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

 • De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 - Cookies

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 • Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  • Google Analytics (analytische cookie)
 • Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geënstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 • Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

 • Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

 • Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Tony Flaton, tony@flaton.cc, 0636195476.

Versie: 14-01-2020